Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

Garantie

Als u een product bij De Wolf fietsen koopt, mag u er van uit gaan dat u een deugdelijk product in huis haalt, dat doet wat het belooft. Daarom geven we met een gerust hart minimaal 1 jaar garantie op al onze producten. Mocht een product binnen de garantietermijn onverhoopt toch defect raken, dan kunt u op ons rekenen. 

Twijfel u of uw product in aanmerking komt voor garantie? Neem dan eerst contact op met onze klantenservice of lees even onze garantievoorwaarden door. u kunt natuurlijk altijd in onze winkel langskomen om uw product te laten beoordelen. Mochten wij, zonder tussenkomst van de fabrikant, besluiten dat het een garantiegeval is, dan bieden we u ter plekke een goede oplossing aan.

Online

PROCEDURE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

 1. Vul het Contactformulier in en vermeld hier dat het om een garantieaanvraag gaat. 
 2. Omschrijf het product waarvoor u het garantieverzoek indient en omschrijf de klacht kort en bondig. Vervolgens verstuurt u het verzoek, per email ontvang u een bevestiging van het verzoek.
 3. Stuur voor de garantie altijd relevante accessoires mee. Doet je hartslagmeter het bijvoorbeeld niet meer? Stuur dan zowel de borstband als het horloge op.
 4. Verpak de producten zorgvuldig in een stevige doos. Gebruik in ieder geval nooit alleen de originele verpakking van het product!
 5. Zorg dat uw garantienummer goed leesbaar op de buitenzijde van het pakket is aangebracht.
 6. Frankeer het pakket voldoende. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen we helaas niet aannemen. We raden aan om uw pakket verzekerd en aangetekend te verzenden.
U kunt het pakket opsturen naar:

De Wolf fietsen
Afdeling: Garantie
Oosteinde 215-217
261 VE Delft


Op het moment dat we uw pakket hebben ontvangen, zullen we uw garantieverzoek in behandeling nemen. Binnen 5 werkdagen zullen we per email een antwoord geven op uw garantieverzoek.

Vragen over uw garantieverzoek kunt u stellen via het Contactformulier


Winkel

Met uw verzoek tot garantie, van zowel een online of in de winkel aangekocht product, kun u altijd terecht in onze winkel.

Winkelaankoop

Indien het een winkelaankoop betreft vergeet dan niet uw aankoopnota of een rekeningafschrift van de betaling mee te nemen. Zonder aankoopbewijs kunnen wij helaas geen garantieverzoek in behandeling nemen. Wilt u een garantieverzoek doen in onze winkel van een online product, volg dan onderstaande procedure en neem het uitgeprinte bewijs mee naar onze winkel.

 

Voorwaarden

Art. 1 - Garantiebepalingen
Art. 2 - Garantieperiode
Producten worden gedurende 1 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Art. 3 - Garantieomvang
Art. 4 - Indienen garantieclaim
Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij de ondernemer.

Art. 5 - Aansprakelijkheid garantie
Art. 6 - Uitsluitingen garantie
Art. 7 - Onderhoud
We adviseren aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Tijdig en vakkundig onderhoud voorkomt problemen en garandeert een langere levensduur. Voor advies over en het laten uitvoeren van onderhoud kun je terecht in onze vestigingen.

Portokosten bij onderdelen en accessoires

De portokosten voor het opsturen van producten voor een garantieverzoek zijn voor eigen rekening. Indien het garantieverzoek terecht is, zullen we het gerepareerde of vervangende product kosteloos bezorgen. Indien een garantieverzoek niet kan worden gehonoreerd, zijn de bezorgkosten voor het retourneren van het garantie product voor eigen rekening.

 1. De ondernemer garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
 3. De garantie is niet overdraagbaar.
 4. De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de consument.
 6. Kosten van transport van en naar ondernemer komen voor rekening van de consument.
 7. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.
 8. Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 10. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  • 2.1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
  • 2.2. Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
  • 2.3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
  • 2.4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
 11. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:
  • 3.1. Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500 km te worden nagespannen, Hiervoor kunt u terecht in onze winkel. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;
  • 3.2. Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant;
  •